Romana English French

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale

Apel la înregistrare

ICFI
10.11.2015

Apel la înregistrare

Universitatea Liberă Internațională din Moldova anunță înscrierea la Școala doctorală Științe umaniste, politice și ale comunicării , secția Filologie, în perioada 15 noiembrie - 15 decembrie a.c., la specialităţile:

– 621.05. Semiotică; semantică; pragmatică;
– 621.04 Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba franceză, limba engleză, limba germană);
– 621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată;
– 621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică;
– 621.07. Glotodidactică ;
– 622.02. Literatură universală şi comparată;
– 622.01. Literatură română.

Admiterea se va efectua conform prevederilor Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1007 din10.12.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 26.12.2014, nr.386-396, art.1101), Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) şi de funcţionare a şcolii doctorale în cadrul ULIM, adoptat la Şedinţa Lărgită a Senatului şi Adunării Generale a cadrelor didactice şi studenţilor ULIM, din 29 aprilie 2015, Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul III, doctorat, aprobată la Şedinţa Senatului ULIM din 28 octombrie 2015.

Actele necesare pentru admitere:

- Cerere de înscriere (formular tip la înscriere);
- Fişa de înscriere la Şcoala doctorală (Anexa 1);
- Curriculum Vitae cu data prezentării şi semnătura doctorandului;
- Diploma de licenţă şi anexa la diplomă (legalizată la notar);
- Diploma de master şi anexa la diplomă (legalizată la notar);
- Copia buletinului de identitate;copia adeverinţei de căsătorie sau a certificatului de schimbare a numelui de familie – pentru persoanele, care şi-au schimbat numele;
- Adeverinţa de la locul de muncă;
- Certificat medical - forma 086U;
- Fotografii: mărimea 4x5 cm (4);
- Proiect ştiinţific (până la 10 pag.).

Termen de înregistrare: 15 noiembrie – 15 decembrie 2015;

Contacte: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova oficiu 438 Tel.: (+373 22) 220020; (+373 22) 220029;
E-mail: lcoada@ulim.md, robu73@mail.ru, savin_angela@mail.ru, inst_cult2006@yahoo.fr