Romana English French

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale

Interconexiunea paradigmelor și metodelor în studierea limbilor-culturi

ICFIInterconexiunea paradigmelor și metodelor în studierea limbilor-culturi

Colocviu internaţional
Chişinău, ULIM, 6-7 aprilie 2018Apel la comunicări