Romana English French

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale

Jacques Demorgon - Doctor Honoris Causa ULIM

ICFI
10.04.2017

       Colocviul internațional Multilingvism, Contrastivitate şi Comunicare Interculturală. organizat de Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale ULIM, în data de 7-8 aprilie 2017, pe lângă importanța sa tematică și de cercetare a fost marcat de o prezență și participare excepțională, cea a filosofului, sociologului, profesorului universitar, expert UNESCO în filosofia interculturalității Jacques Demorgon. Fiind în colaborare de mai mulți ani cu ICFI (2012-2016), renumitul filosof a contribuit de-a lungul acestor ani la profilarea cercetării în cadrul Proiectului instituțional ICFI Multilingvism, Contrastivitate şi Comunicare Interculturală. prin conceptualizarea metodologică și filosofică a Colocviilor internaționale ICFI și publicarea contribuțiilor tematice în revistele instituționale ICFI La Francopolyphonie și Intertext, precum și prin articolelor sale de fond. (vezi revistele din anii respecttivi pe site: icfi.ulim.md)
Întreaga operă a filosofului Demorgon este marcată de o stăruire titanică de iluminare rațională și o reformă a paradigmei de cunoaștere umană pentru un destin mai bun al ființelor umane. Contribuția sa la cercetarea profundă a (inter)culturalității speciei umane este una revoluționar-vizionară pentru epoca globalizării. (vezi Ion Manoli: Laudatio Discours d’attribution du titre Doctor Honoris Causa ULIM à M. Jacques Demorgon in : Intertext, N 1-2, 2017, p. 56).
       Dat fiind meritele excepționale ale filosofului, precum și colaborarea constantă și susținută cu ICFI, Rectoratul ULIM, la propunerea ICFI și titularilor Facultății Litere ULIM a acordat dnului Jacques Demorgon titlul onorific Doctor Honoris Causa ULIM (vezi filmul :)